Tietosuojaseloste

Tämä on Rakennus-Kaseva Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste. Laadittu 10.9.2021. Viimeisin muutos 10.9.2021.

1. Rekisterinpitäjä

Rakennus-Kaseva Oy, Vapaudenkatu 60, 40100 Jyväskylä

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Ville Kari, ville.kari(at)rakennus-kaseva.fi, 045 884 5520

3. Rekisterin nimi

Rakennus-Kaseva asiakasrekisteri

4. Rekisterissä käsiteltävät henkilötiedot

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista: • nimi • osoite • puhelinnumero • sähköpostiosoite

5. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään Rakennus-Kaseva Oy:n asiakasyhteydenpitoon. Henkilötietoja käsitellään osana asiakassuhdetta huomioiden asiakkaan ja Rakennus-Kaseva Oy:n oikeudet ja velvollisuudet henkilötietojen käsittelyssä henkilötietolainmukaisesti.

6. Henkilötietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään rekisterissä asiakassuhteen ajan. Rekisteristä voidaan poistaa henkilötietoja asiakkaan pyynnöstä.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä ovat asiakkaan verkkolomakkeella antamat tiedot.

8. Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle muuta tarkoitusta varten paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

9. Rekisterin suojaus

Asiakasrekisterin tietoturvallisuus varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja suojataan mm. palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden kautta. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja rekisteritietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia. Pääsy asiakasrekisterin tietokantaan on rajoitettu henkilökohtaisilla käyttäjäoikeuksilla.

10. Henkilötietojen tarkistusoikeus

Rekisteriin tietonsa antaneella on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tarkistaaksesi, mitä henkilötietoja sinusta on kerätty rekisteriin, ota yhteys sähköpostitse rekisterin yhteyshenkilöön. Rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin pyritään vastaamaan viimeistään seitsemän arkipäivän kuluessa.